Lelkünk hangja - Lélekliget

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Lelkünk hangja

Üzenetek az Égiektől:
 

Elgondolkoztál már azon, miért pont úgy éled az életedet, ahogyan éled? Amikor döntéseket hozol, miért pont azokat a döntéseket hozod? Amikor utálsz valakit vagy valamit, az miért van? Miért látsz valamit gyönyörűnek és miért érzel valaki iránt első pillanattól vonzalmat? Bizonyára felsejlettek már benned ezek a kérdések, és lehet, hogy válaszokat kaptál már rájuk. De ki az, aki a válaszokat megadta? Miből vagy összegyúrva végtére is? Ki az, akire azt mondod, ÉN vagyok?

Amiről azt gondoljuk, hogy ÉN, az a karmikus múltunk, családi múltunk, ösztöneink, személyiségünk, személyes tapasztalataink jelenlegi, bonyolult szövevénye. Mindezek adják az egót, a tudatosan gondolkodó lényünket, amivel általában azonosítjuk magunkat. Pedig ott a lélek is, amelynek apró rezdüléseit a legtöbben csak ritka pillanatokban hallják és értik meg. Megszólal például abban a formában, amit úgy hívunk, lelkiismeret. Amikor szívesen megtennénk valamit, amiből előnyünk származik, ám a szívünk táján szorító érzés azt súgja: nem helyes! Kapcsolatba képünk a lélekkel akkor is, amikor így kiáltunk fel: „Igen! Ezt éreztem, tudtam előre!” Vagy jön egy benyomás, egy erőteljes késztetés, hogy meglépjünk egy lépést, amely nem logikus, nem illeszkedik az eddigi életünkbe, vágyainkba, tapasztalatunkba. Elhessegetjük. Később emlékezünk rá: „Igen, akkor éreztem, hogy mást kellene tennem… valami azt súgta… de nem hallgattam rá.” Ezek a megfigyelések, felismerések végül elvezetnek oda, hogy egyre tudatosabban és bátrabban kezdünk a lelkünk hangjára odafigyelni. Legkönnyebben ezt úgy lehet elképzelni, hogy a lélek az, amely tudja, mi vezet jóra. A lélek, amely magasról átlát mindent. A halhatatlan lélek, amely ismeri a karmikus múltad, jelen életed múltját és körülményit, és úgy tudja szemlélni, hogy tisztában van azzal, mi vezet jóra. Az az igazság, hogy ha képes lennél a lelked hangjára figyelni, az életed széppé, termékennyé és emelkedetté válna.

Miért nem halljuk mégsem tisztán lelkünk hangját és tanácsait?
Bármi, amit lelkünk vagy a vezetőink közölnek velünk, torzítva érkezik el hozzánk.
Amíg valaki testben él, addig nem lehetséges a pontos és tiszta észlelés. Az információ a különböző burkainkon, testeinken keresztül szűrve érkezik. Az első a fizikai test. A fizikai test is energia, de nagyon besűrűsödött energia. A test rezgését elsősorban a táplálkozás minősége befolyásolja.

A lelkünk és segítőink közlése további testeink vagy burkaink szűrőjén keresztül is torzul. Torzítják a karmikus tapasztalatok és terhek, a családunk révén bevésődött hiedelmek, a társadalmi környezet révén magunkévá tett vélekedések, a vallásunk diktálta elképzelések, a jelen életünk tapasztalatai, az ösztöneink. Ezeket mind elképzelhetjük, mint burkokat, amelyeken a tiszta spirituális közléseknek át kell

hatolni.
A jó hír az, hogy lehetséges tisztítani a csatornákat, annak érdekében, hogy lelkünk közléseit minél tisztábban halljuk meg. A testet nyers vegán étkezéssel, tisztító kúrákkal, böjttel. A testmozgás is nagyon fontos. Amikor rugalmatlan a test, a gondolatok is rugalmatlanná válnak. Egy lusta ember nem csak mozogni lusta, de lusta arra is, hogy az agyát tornáztassa és a megkeményedett megszokásokból új utakra térjen. A karmikus múlt tisztítására alkalmas a mások önzetlen szolgálata és segítése, illetve most már, az új kor hajnalán bizonyos technikákkal is lehetővé vált a múlt terheinek a letétele. A családi kötelékek okozta zavaró burok oldására is vannak már módszerek: családállítás, pszichodráma, és egyéb módszerek.

A vallás nagy mértékben gátolja a szellemi információk tiszta észlelését. A vallásokhoz sorolom az ateizmust is, hiszen az is egy dogmarendszer, amely az emberek egy csoportba terelésére szolgál. Az a korszak, amely éppen lezárult, a félelem, a sötétség, a negativitás hosszú korszaka volt. Ebben az időszakban a spirituális közlésekhez kevesek férhettek hozzá tiszta formában. A vallások elöljárói, vezetői, akár a szentjei is, igen gyakran kaptak és közvetítettek fals információkat. Tették ezt akaratlanul azáltal, hogy nem a lelkük és vezetőik hangját hallották, hanem a sötét oldal súgását vélték Istenének. De tették szándékosan is: amikor az emberek bűntudatban és félelemben tartása hasznot hozott számukra. Anyagi hasznot az egyházi adók képében és hatalmi hasznot a félelemből fakadó engedelmesség képében.
A vallások ideje lejárt. Istennel konzultálni nem egyesek kiváltsága és nem szükséges közvetítő ahhoz, hogy tudjuk, mi helyes és jó, mit kell tennünk, hogy Isten közelében legyünk. Egyre többen ébrednek rá arra, hogy Isten nem egy tőlünk különálló, sőt esetleg velünk ellenséges valaki, hanem mindannyian Isten részei vagyunk. Istennek azon részei, amely meg akarta tapasztalni a kettősséget. Isten megnyilvánulásai vagyunk, s így rendelkezünk Isten tulajdonságaival. Jósággal, teremtő erővel, a helyes út ismeretével. Melyik vallás mondja ezt neked? A vallások egytől egyig vezetni akarnak téged. Meg akarják szabni számodra, merre indulj, hogyan vélekedj, mi helyes számodra. De neked nincs már erre szükséged. Amire szükséged van, az, hogy meghalld lelked és vezetőid hangját, méghozzá egyre tisztábban és érthetőbben. Ezért bármilyen hitrendszerben is vagy jelenleg, el kell engedned a dogmákat, amelyeket beléd véstek ahhoz, hogy el ne hidd: közvetlen csatornád van Istenhez, a szellemi szférákhoz, és senki más tudását nem szükséges használnod ahhoz, hogy megértsd, mit kell tenned. Hisz ki az, aki téged legjobban ismer? Az érsek? A főmufti? A guru? Ők csak tömegben látnak téged és arra vágynak, hogy irányíthassanak. Ha képes vagy elfogadni, hogy Te épp úgy Isten gyermeke, Isten része vagy, mint ők, akkor máris vékonyodik egy burok, amely elválaszt attól, hogy meghalld lelked hangját.

A társadalmi környezet burka legalább annyira összezavarja spirituális hallásodat, mint a vallás. A kondicionálásodat már egészen kicsi korodtól megkezdi. A gyermekek csodálatos és magától értetődő kapcsolatát a szellemi szférákkal szisztematikusan rombolják le születésüktől fogva. Amikor iskolába jártál, dogmákkal tömték tele a fejedet. Az iskola elsősorban arról szól, hogy veszítsd el isteni nagyságodat, lendületedet, intuitív és kreatív képességeidet, hogy eltávolodj az élet valódi lényegétől, a zenétől, tánctól, a természet szeretetétől és tiszteletétől, amelyekben megtalálnád, illetve megtartanád saját szellemi létezésednek tudatát. Ezzel szemben tanításnak nevezik azt, amikor rád kényszerítik, hogy elhiggy és elfogadj vélekedéseket, nézeteket a világ anyagi működöséről. Az, amit ma tanításnak neveznek, az sokkal inkább a felejtést szolgálja: önmagad elfelejtését, hogy ki is vagy valójában. Ha nem tudod a dogmákat könnyen megjegyezni, akkor lefelé nyomnak az engedelmesek közé. Ha képes vagy elsajátítani a világ működéséről jelenleg diktált nézeteket, akkor felemelkedhetsz azok közé, akik manipulálnak másokat és fenntartják a jelenlegi dogmákat illetve új dogmákat alakítanak ki. Ahhoz, hogy meghalld lelked hangját, meg kell tanulnod így nézni a jelenlegi oktatási rendszerre, és arra, amelyet jelenleg tudománynak neveznek. Hihetetlenül nehéz kitörni a kondicionáltság rabságából. De érdemes mindenre úgy nézni, mint ha először látnád, és tudni azt, hogy a legtöbb dolog, amit most igaznak vélsz, az azért van, mert ezt sulykolták beléd az iskolában. Azért kaptál jutalmat, ha elismételted és igaznak állítottad. Később a törvényeknek, szabályoknak kellett engedelmeskedned. Hány fajta szabály van, amely életed folyamán homlokegyenest megváltozott? Akik éltek már a szocializmusban, sokat tudnak erről mesélni. Akkor hát miért kell ezeknek engedelmeskedni? Csupán félelemből? A hatalom, a mely a félelem fenntartása érdekében hozza szabályait és törvényeit, hamarosan gyengülni fog. De ha elébe akarsz menni az eseményeknek, nézz rá a társadalom szabályaira is frissen és kritikusan. Vizsgáld nagyítóval. És dönts a lelkiismereted szerint. Ne félelemből!

A lélek hangjának meghallását sokaknál nehezíti a munka, amit végeznek, vagy a családi, baráti kapcsolatok, amelyekben élnek.
A munka, amit végzel, mit szolgál? Kit szolgál? A lelked helyesnek érzi-e vajon, hogy ezt csinálod, hogy ennek a cégnek dolgozol, hogy ennyit dolgozol, és így tovább.
Nehezen hallod meg a lelked hangját, ha valahol az eszed is tudja, hogy a lélek ezt nem helyeselheti. Akkor feltétlen zavarni fogod a

hallásodat, mert olyan nehéz… Olyan nehéz otthagyni egy munkahelyet ami… ami olyan jól jövedelmez… amiért olyan sokat tanultál… ami olyan közel van… ami akkora presztízzsel vagy hatalommal jár… aminek az elvesztése félelemmel tölt el…
Nehezíti a hallást a családi kapcsolatok összegubancolódása is. Ahogy a munkahelynél, itt is szintúgy tudod, hogy a lélek már másra vágyik. Nehezíti lélek hangjának meghallását az is, ha a környezeted visszahúz. Visszahúz a negativitásával, a szkepticizmusával, a lekicsinylésével, azzal, ha bolond álmodozónak nevez.
A lelked hangjának meghallását nehezíti az is, ha máskora figyelsz, és mások észlelése befolyásol. Ne feledd: amíg testben él valaki, a szellemi közlések tökéletes hallása, illetve megértése nem lehetséges, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy odaátról 1 vagy 99 százalékot értesz-e tisztán.
Bárki, aki médiumként, vagy „csatornázóként”, közvetítőként, vagy szellemi tanítóként az utadba kerül előadásokon, tanfolyamon, könyvben vagy a neten a következő csoportokba besorolható:
- magamutogató csaló, aki azt lovagolja meg, hogy a spirituális ingformációk nem, vagy nehezen ellenőrizhetőek
- nem csaló, azt a keveset, amit hall odaátról, alaposan feltupírozva, így eltorzítva adja tovább
- az információkat a lehető legjobb tudása szerint, ám mégis némileg torzítva adja tovább, mert ugyebár ott van ő is testben, és a burkok is léteznek. E csoport tagjai sok, vagy csak kevés hasznos információt közvetítenek neked.
Sajnos nem jelent kapaszkodót az sem, hogy hányan írják-mondják ugyanazt. Az úgynevezett spirituális tanítók gyakran a másoktól hallott-olvasott elképzeléseket adják tovább, amely egyre több szájból hallva egyre hitelesebbnek tűnik.
Ez a kép elég elkeserítő lehet, könnyen érezheti az útkereső, hogy irányzék nélkül maradt a sűrű erdőben. Mindezt a tanítókról és közvetítőkről nem azért mondtam el, hogy elkedvetlenítselek, épp ellenkezőleg: hogy tedd meg az erőfeszítést annak érdekében, hogy te magad halljad lelked és vezetőid hangját, ne hagyatkozz másokra. Ne kedvetlenítsen el az sem, ha spirituális celebek állításaival ellentétes, vagy eltérő az, amit hallani vélsz.
Senki sem tudja józanul megítélni, mennyiben akadályozzák a saját burkai. Ám a szorgalmas kereső megteheti, hogy szüntelenül iparkodik tisztítani a csatornáját.

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz